Ørestads bibliotek - fullt av innovativa lösningar

Ørestads bibliotek - fullt av innovativa lösningar

source url Ørestads bibliotek är det första i Köpenhamn som redan från starten är formgivet för att fungera obemannat vissa tider.

go to site

trading on line turbo Meröppet är benämningen som används för fenomenet och öppettiderna är 10-18 vardagar samt 11-16 på lördagar. Varje dag kommer man dessutom att ha obemannade öppettider från 8 på morgonen till 22 på kvällen.  

go site

http://mohsen.ir/?danilov=استراتيجية-طوق-الخيارؠBiblioteket ligger i samma byggnad som flera skolor och kommer att fungera som ett kombinerat folk och skolbibliotek. Samtidigt vill man vara ett kulturellt centrum för lokalsamhället. När skolan är stängd har biblioteket tillgång till och kan använda några av skolans lokaler till kulturevenemang. Bland annat finns en liten biograf och en stor samlingslokal som man vill hålla flexibel så att den kan användas med kort varsel. De har haft rytmik, barngymnastik filmklubbar mm. Ett mål är att biblioteket skall bli en självklar samlingsplats där medborgarna själva tar en aktiv del i att arrangera olika former av kulturevenemang för varandra. 

trade navigator come funzuona

follow link Eftersom biblioteket även ska fungera obemanat har man jobbat mycket med att besökarna ska kunna känna sig trygga. Bland annat finns 12 övervakningskameror monterade. God sikt i biblioteket med låga hyllor och öppna ytor är en annan åtgärd som hjälper besökaren att få en känsla för om det finns någon annan i lokalerna eller inte. Biblioteket har fyra olika ljusscenarion. Det innebär att ljuset är dimbart och varierar över dygnets timmar beroende på de skiftande behoven. Ljuset kan även skifta färg och sätta olika stämningar i rummet. Automatiska meddelanden går ut i högtalarna när stängningen närmar sig. Ljuset dimmas ner och signalerar på så sätt att det är dags att gå.

http://beerbourbonbacon.com/?niokis=dating-scan-date-change&128=99

http://stadsmagasinet.se/blog/tag/hololens/ Det första som möter besökaren är en öppen yta med hjälp till vägledning. Bland annat finns här en innovativ och interaktiv kartwebb som man kallar det. Kartwebben innehåller information om hur man hittar och använder de olika funktionerna på biblioteket och samtidigt hittar besökaren tips på aktuella evenemang. Bra vägledning och möjlighet att själv hitta svaret på enkla frågor av karaktären: Var ligger toaletten, ger personalen tid och möjlighet att ge fler besökare bättre och mer personlig service.

source url Kontoren är fyra till antalet och delas av bibliotekspersonalen och lärare. All personal är utrustad med laptop, Ipad och mobiltelefon. Denna utrustning ger möjlighet att arbeta med många av arbetsuppgifterna ute i biblioteket bland besökarna. 

Här berättar bibliotekschefen Jakob Lærkes om de tankar som legat till grund för det nytänkande biblioteket i Ørestad.

follow