go enter
Entréskylt

Entréskylt

see Stora delar av fasaden täcks av glas vilket gör biblioteket väldigt ljust invändigt. Till höger om entrén syns den trappa som leder vidare till skolan som samarbetar med bibliteket.

http://www.hamburg-zeigt-kunst.de/?biudet=bin%C3%A4re-option-geb%C3%BChren&db8=96